NASZA FUNDACJA

Fundacja Siewców to wspólne przedsięwzięcie Michała Dudka i Huberta Pleskota oraz setek ludzi dobrej woli. Celem jest pomoc Afryce, a szczególnie dzieciom z najuboższych rejonów tego kontynentu. Poprzez coroczną zbiórkę pieniędzy staramy się walczyć z analfabetyzmem, głodem i brakiem perspektyw.

Naszą pierwszą podróż odbyliśmy w 2015 r. do Kenii, małej wioski Laare. Początkowo potraktowaliśmy ją jako przygodę, wakacje i chęć spotkania z naszymi adopcyjnymi dziećmi. Czarny Ląd wywołał u nas ambiwalentne odczucia. Z jeden strony zachwycił przyrodą, wspaniałymi ludźmi z S. Alicją na czele, otwartością, odmienną kulturą z drugiej przeraził biedą, zacofaniem, brakiem perspektyw. Postanowiliśmy na miarę naszych możliwości coś zmienić, dać coś od siebie choćby w niewielkim stopniu, wesprzeć ciężką prace misjonarek. W tym celu co roku udajemy się w to samo miejsce i widzimy efekty naszej działalności! Za zebrane środki wspomagamy lokalną społeczność starając się zaspokoić ich podstawowe potrzeby. Szczególną uwagę poświęcamy najmłodszym: z myślą o nich przeznaczyliśmy dużą część zebranych środków na budowę szkoły, opłatę czesnego dla pięćdziesięciorga uczniów, odzież szkolną i ciepły posiłek podczas zajęć szkolnych.

Chcąc działać na jeszcze większą skale chcemy zaangażować osoby, które maja wielkie serca, chęć dzielenia się dobrem oraz możliwości dotarcia do innych, aby nasza pomoc była jeszcze bardziej skuteczna!

MICHAŁ DUDEK

Prezes Zarządu

Sportowa przeszłość i ciekawość świata nie pozwala mu usiedzieć w miejscu. Chęć niesienia pomocy nie pozwala mu myśleć tylko o sobie. Wypadkową tych cech jest właśnie ta fundacja.

HUBERT PLESKOT

Wiceprezes Zarządu

Podróżnik, producent muzyki, fotograf. Zwiedzając świat pomaga innym. Głowa pełna pomysłów, energii i chęci do działania. Charytatywnie działa od czasów liceum.